osptrzęt
W tym artykule zostaną wyszczególnione i opisane niezbędne akcesoria, osprzęt bez którego fotografowanie może stać się udręką. Wymienione elementy są podstawowym osprzętem, natomiast reszta przyjdzie wraz z doświadczeniem fotografującego. Większości fotografujących jedna karta o pojemności 8-16 GB powinna wystarczyć. Zawsze